Ana Sayfa / Dua / Amme suresinin faziletleri

Amme suresinin faziletleri

Amme suresinin faziletleri , Kur’an, insanlar için bir hidayet rehberi olmakla beraber, asıl gaye olarak, insan aklını ve değerini yükseltmek, maddi-manevi yönden onu ödüllendirmek ve daima doğru yolda ilerlemesini sağlamak, gibi hususlar indirilişinin hikmetlerindendir. Kur’anı- Kerim’i okuyarak ve dinleyerek, bilinçaltımıza yerleşmiş, yerleştirilmiş olan, ruhsal ve bedensel hayatımızı olumsuz etkileyen kayıtları silebiliriz. Bu olumsuz kayıtların yerine ruhsal ve bedensel olarak sağlıklı bir şekilde yaşamamıza vesile olacak olumlu kayıtları yerleştirebiliriz.

amme-suresinin-faziletleri

Kur’an’da geçen ismi ile Nebe Suresi fakat halk arasında yaygın olarak kullanılan ismi ile Amme Suresi, Mekke döneminin sonlarında nâzil olmuştur. Nebe Sûresi Mekke’de nâzil olmuştur. 40 âyettir. İsmini, ikinci âyette geçen “mühim haber” mânasına gelen (nebe) kelimesinden alır. (Amme), (Tesâül) (Mu‘sırât) isimleriyle de anılır. Bu sûreyle başlayan Kur’ân-ı Kerîm’in son cüzü, “Amme cüzü” olarak bilinir. Mushaf tertîbine göre 78, iniş sırasına göre ise 80. sûredir.

Amme suresinin faziletleri

 • Rasulullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) buyurdu ki: “Nebe Suresini öğreniniz ve öğretiniz. Bu sureyi okuyan kimseye Allah’u Teala kıyamet gününde Kevser şarabından içirir.” (Bursevi, Ruhul-Beyan, 10/313)
 • Rasulullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) buyurdu ki: “İkindi namazından sonra Nebe suresini (vird olarak) okursa, Allah’u Teala o kimsenin rızkını artırır (kazancına bereket ihsan eder), Ona dünya dağları ağırlığınca iyilikler yazılır. Kıyamet günü yüce Allah her bir kılını nurlu kılar. Dünyadan cennetteki makamını görmeden de çıkmaz.” (Ebûl-Leys Semerkandî, Tefsirul-Kur’ân, 6/362)
 • “Amme yetesâelûn sûresini okuyan kimseye Cenâb-ı Hak kıyamet gününde soğuk içecekler lutfedecektir” meâlindeki rivayetin (Zemahşerî, VI, 303; Beyzâvî, IV, 374) mevzu olduğu belirtilmiştir (Zemahşerî, I, 684-685, Muhammed et-Trablusî, II, 725).
 • Hz. Peygamber’in Nebe’ sûresini Mürselât sûresiyle birlikte namazın bir rek‘atında okuduğu bilinmektedir (Buhârî, 6, 28; Müslim, 275-279).
 • Nebe (Amme) Suresini okuyan kişi, hırsız ve kötü insanların kötülüklerine karşı muhafaza edilir.
 • Nebe (Amme) Suresi her türlü sıkıntının yok olması için okunur.
 • Nebe (Amme) Suresini okuyan imânsız gitmekten emin olur, imanı kuvvetlenir
 • Amme Suresi herhangi bir şeyin üzerine okunur ve bir yere emanet edilirse, o şey bi-iznillah çalınıp kaybolmaz

Amme Suresi Türkçe okunuşu

(*Türkçe okunuşlarından Kur’an-ı Kerim okumak uygun görülmemektedir. Ayetler Türkçe olarak arandıkları için sitemize eklenmiştir.)

Bismillahirrahmanirrahim

 1. Amme yetesâelûn(yetesâelûne).
 2.  Anin nebeil azîm(azîmi).
 3.  Ellezî hum fîhi muhtelifûn(muhtelifûne).
 4. Kellâ se ya’lemûn(ya’lemûne).
 5. Summe kellâ se ya’lemûn(ya’lemûne).
 6. E lem nec’alil arda mihâdâ(mihâden).
 7. Vel cibâle evtâdâ(evtâden).
 8. Ve halaknâkum ezvâcâ(ezvacen).
 9. Ve cealnâ nevmekum subâtâ(subâten).
 10. Ve cealnâl leyle libâsâ(libâsen).
 11. Ve cealnân nehâre meâşâ(meâşen).
 12. Ve beneynâ fevkakum seb’an şidâdâ(şidâden).
 13. Ve cealnâ sirâcen vehhâcâ(vehhâcen).
 14. Ve enzelnâ minel mu’sırâti mâen seccâcâ(seccâcen).
 15. Li nuhrice bihî habben ve nebâtâ(nebâten).
 16. Ve cennâtin elfâfâ(elfâfen).
 17. İnne yevmel faslı kâne mîkâtâ(mîkâten).
 18.  Yevme yunfehu fîs sûri fe te’tûne efvâcâ(efvâcen).
 19. Ve futihatis semâu fe kânet ebvâbâ(ebvâben).
 20. Ve suyyiratil cibâlu fe kânet serâbâ(serâben).
 21. İnne cehenneme kânet mirsâdâ(mirsâden).
 22. Lit tâgîne meâbâ(meâben).
 23. Lâbisîne fîhâ ahkâbâ(ahkâben).
 24. Lâ yezûkûne fîhâ berden ve lâ şerâbâ(şerâben).
 25. İllâ hamîmen ve gassâkâ(gassâkan).
 26.  Cezâen vifâkâ(vifâkan).
 27. İnnehum kânû lâ yercûne hısâbâ(hısâben).
 28. Ve kezzebû bi âyâtinâ kizzâbâ(kizzâben).
 29. Ve kulle şey’in ahsaynâhu kitâbâ(kitâben).
 30.  Fe zûkû fe len nezîdekum illâ azâbâ(azâben).
 31. İnne lil muttakîne mefâzâ(mefâzen).
 32. Hadâika ve a’nâbâ(a’nâben).
 33. Ve kevâ’ibe etrâbâ(n).
 34. Ve ke’sen dihâkâ(dihâkan).
 35. Lâ yesmeûne fîhâ lagven ve lâ kizzâbâ(kizzâben).
 36. Cezâen min rabbike atâen hısâbâ(hısâben).
 37. Rabbis semâvâti vel ardı ve mâ beynehumâr rahmâni lâ yemlikûne minhu hitâbâ(hitâben).
 38. Yevme yekûmur rûhu vel melâiketu saffâ(saffen), lâ yetekellemûne illâ men ezine lehur rahmânu ve kâle sevâbâ(sevâben).
 39. Zâlikel yevmul hakku, fe men şâettehaze ilâ rabbihî meâbâ(meâben).
 40. İnnâ enzernâkum azâben karîbâ(karîben), yevme yanzurul mer’u mâ kaddemet yedâhu ve yekûlul

Amme Suresini okuduktan sonra okunan dua

Euzü billahimine’ş-şeytani’r-racim. Bismillahirrahmanirrahim.

Elhamdü lillahi Rabbi’l_Alemin.Ve’ssalatü ve’s*selamü ala Rasülina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain.

“Allahümme Ya Rahman,ya Rahim,ya Hannan,Ya Mennan,Ya Sübhan.Allahümme tekabbe’l-haceti bi-hakkı esmaü’l-a-zam, ve bi hakkı süretü’l-Nebe!.ve bihakkı resulüke’l-Kerim.Ya Allah,Ya Rabbi,Ya kerim.Bi-Rahmetike Ya Erhame’r-Rahimin.

Amme Suresi Arapça

Kaynak: https://www.islamveihsan.com/amme-suresi-arapca-turkce-okunusu-ve-meali-nebe-suresi-oku-arapca-turkce.html

Hakkında bimaktuel

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir