Ana Sayfa / Dua / Cuma gecesi mutlaka okunması gereken Salavat-ı Şerife

Cuma gecesi mutlaka okunması gereken Salavat-ı Şerife

Cuma Gecesi 10 Kere Okunacak Çok Faziletli Bir Salevât-ı Şerife , çokça salevât-ı şerîfe getirmek, Rasûlullah -sallâllâhu aleyhi ve sellem- Efendimiz’e duyulan muhabbetin büyüklüğüne alâmettir. Bu da kişiyi neticede Allah Rasûlü’ne yaklaştırır. Nitekim hadîs-i şerîfte: “Kıyâmet gününde insanların bana en yakın olanı, bana en çok salât ü selâm getirendir.” buyrulmuştur. (Tirmizî, Vitir, 21/484) Cenâb-ı Hak, salât ü selâm getirenlerden râzı olur ve onlara öyle büyük lûtuf ve ihsanlarda bulunur ki târifi mümkün değildir. Rasûlullah -sallâllâhu aleyhi ve sellem- Efendimiz’e bir defa salât edene, Allah Teâlâ on kat merhamet eder,[4] on hatâsını siler ve mertebesini on derece yükseltir.[5] Cebrâîl -aleyhisselâm- da bir defa salevât getirenin günahlarının affedilmesi için on defa istiğfâr eder, bir defa selâm gönderene de on defa selâm eder.[6] (Cuma gecesi mutlaka okunması gereken Salavat-ı Şerife)

cuma-gecesi-mutlaka-okunmasi-gereken-salavat-i-serife

 

Kur’an- Kerim’de Cenâb-ı Hak şöyle buyurur:

“Şüphesiz ki Allah ve melekleri, Peygamber’e çokça salât ederler. Ey mü’minler, siz de O’na salevât getirin ve tam bir teslîmiyetle selâm verin!” (el-Ahzâb, 56)

Cenâb-ı Hak ve sayılarını kendisinden başka kimsenin bilemediği melekleri, Peygamber Efendimiz’e devamlı salât etmektedirler. O hâlde biz de hayatımızın her ânında dâimâ Rasûlullah -sallâllâhu aleyhi ve sellem- Efendimiz’i hatırlamalı, O’na tam mânâsıyla teslîm olmalı ve çokça salât ü selâm göndermeliyiz.

Yâ dâimel fadli alel beriyyeh.
Yâ basital yedeyni bil atıyyeh.
Yâ sâhibel mevâhibisseniyyeh.
Salli alâ Muhammedin hayril verâ bisseciyyeh.
Vağfirlenâ yâ zel ulâ fî hâzihil aşiyyeh.

Not: Coma gecesi perşembeyi cumaya bağlayan gecedir.

Anlamı

Ey mahlukatı üzerinde lütufları daim olan!
Ey ikramlarıyla rahmet ve nimet sıfatlarını neşreden!
Ey en değerli bağışların sahibi!
Ahlak ve tabiat bakımından mahlukatın en hayırlısı olan Muhammed’e salat eyle.
Ey yücelik sahibi bu akşam vakti bizleri mağfiret eyle

Faziletleri

Cuma Gecesi (10 Kere) Okuyana Bir Milyon Hasene Yazdırıp Bir Milyon Günahını Sildirecek Bir Salevat-ı Şerife İbni Abbas (Radıyallahu Anhüma)’dan merfuan rivayet edilen bir hadis-i şerifte şöyle varid olmuştur:

Her kim cuma gecesi 10 kere yukarıdaki Salevat’ı okursa:

1. Allah-u Te’ala ona (1 milyon) hasene yazar,
2. Kendisinden (1 milyon) günahı (olsa da) siler,
3. Kendisini (1 milyon) derece yükseltir.
4. Kıyamet günü olduğu zaman İbrahim Halil (Aleyhisselam) ile
(mahşerde kendisine tahsis edilen) kubbesinde komşu olur.

Kaynak: Lalegül Dergisi Kasım 2018, (Ahmet Mahmut Ünlü) Sayfa 96

Cuma gecesi mutlaka okunması gereken Salavat-ı Şerife , cuma geceleri düzenli olarak mutlaka okumanızı tavsiye ederiz.

Hakkında bimaktuel

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir