Ana Sayfa / Dua / Evin acilen satılması için okunacak dua

Evin acilen satılması için okunacak dua

Evin acilen satılması için okunacak dua , acilen paraya ihtiyacınız var ve sahip olduğunuz evinizi, arabanızı, arsanızı ya da başka bir malınızı satışa çıkardınız, fakat değerini veren bir alıcı çıkmıyor. Diğer taraftan, iş yerinizdeki ticari ürünleriniz istediğiniz çoklukta, hızlı bir şekilde satılmıyor, işleriniz durgun gidiyor. Bu durumda Allah’ın ayetlerinden ve Esmalar’ından faydalanarak dua edebilirsiniz. Dualardan yardım alarak, malınızın kısa zamanda satışına yardımcı olabilirsiniz. Allah’ın  izniyle tez elden malınıza istediğiniz fiyatını veren bir alıcı kısa sürede çıkacaktır. Aslında, sadece sıkıntıda, ihtiyacımız olduğu zaman değil her zaman Allah’ın ayetlerini, Esmaları’nı zikretmeliyiz, Allah’a verdiği nimetlerden dolayı şükretmeliyiz  ki, sıkıntılı anlarımızda yaptığımız dualara daha kısa sürede yanıt alabilelim. evin satılması için okunacak dua nihat hatipoğlu , ev satmak için denenmiş dualar , duaları aşağıda bulabilirsiniz.

bir-malin-satilmasi-icin-okunacak-dualar

Dua. müminin silahıdır. Allah (c.c), “vermek istemeseydi, istemeyi vermezdi”. Yeter ki biz istemesini bilelim. Duanın Gücü Sırların Şifresi kitabında, duanın hayatımızdaki önemi, hangi zaman ve mekanlarda yapılan duaların çekim gücü daha yüksektir, Peygamberler’in dualarının kabulündeki sırlar gibi pek çok konu anlatılmaktadır. Ayrıca, hayatımızda karşılaştığımız maddi-manevi pek çok sorunun çözümüne, bedeni-ruhani hastalıkların şifasına yönelik duaları bulabilirsiniz.(www.hezarfenyayinlari.com). Bizler, isteklerimize ulaşmak için gereken çabayı mutlaka göstermeliyiz, çalışmalıyız. Dua, isteklerimizin bizim hayrımıza olacak şekilde, hızlı bir şekilde gerçekleşmesi için Yaratıcımız ile aramızda bir kurma vesilesidir. Aşağıda, ev satma duası , etkili ev satma duası , evin satılması için okunacak dua denenmiş , ev satılması için duaev satılması için okunacak dua , evin çabuk satılması için okunacak dua , bir malın satılması için dua nihat hatipoğlubir evin satılması için dua bulabilirsiniz.

(Güncel paylaşımlarımızı Intagram profilimizden takip etmek için tıklayın lütfen: https://www.instagram.com/ilahisifa/)

evin-acilen-satilmasi-icin-okunacak-dua

Evin acilen satılması için okunacak dua, bir malın acilen satılması için okunacak dualar

Her ne kadar başlığımız evin acilen satılması için okunacak dua olsa da aşağıdaki duaları, zikirleri herhangi bir malınızın acilen değerine satılması için de okuyabilirsiniz. Herhangi bir niyet için bir okumaya, zikre başlamadan önce 2 rekat hacet namazı kılmanızı tavsiye ederiz. Ayrıca, belirtilen duaları zikre başlamadan önce ve bitirdikten sonra 3’er adet salavat-ı şerife okumalısınız. evin satılması için okunacak dua nihat hatipoğlu , tarafından tavsiye edilen dua olarak internette bulabilirsiniz, ev satmak için denenmiş dualar .

 1. Satılacak malın üzerine 7 Duha Suresi ve 7 Fil Suresi okunup üflenirse kısa zamanda satılır. Allahın izniyle en kısa zamanda o malınız satılacaktır.Aşağıda duhan suresi ve fil suresi yazılmıştır. Sureleri ezbere bilmiyorsanız aşağıdan okuyabilirsiniz. Bu terkip, evin satılması için okunacak dua nihat hatipoğlu olarak da tavsiye edilmektedir. 
  Fil Suresi
  1.Elem tera keyfe feale rabbüke bi eshaabil fiyl  2.Elem yec’al keydehüm fii tadliyl  3.Ve ersele aley him tayran ebâabiyl  4.Termiyhim bi hıcâaratim min sicciyl  5.Fecealehüm Ke asfim me’küül
  Duhan Suresi
  Ved duha .Vel leyli iza seca.Ma veddeake rabbüke ve ma kala.Velel ahiratü hayrun leke minel üla.Ve le sevfe yu’tıyke rabbüke fe terda.E lem yecidke yetiymen fe ava.Ve vecedeke dallen fe heda .Ve vecedeke ailen fe ağna.Fe emmel yetiyme fela takhar.Ve emmes saile fe la tenher.Ve emma bi nı’meti rabbike fe haddis.
 2. Satılması istenen şeyin üzerine ya da niyeti ile 66 defa şu ayet okunur. ِ“Festebşiru bi bey’ıkümüllezi ba ya’tüm bihi ve zalike hüvel fevzül azıym.”
 3. Satılması istenen mal niyete alınarak her gün 1062 kere “Ya Bais’ü Ya Fettah” ismi şerifleri zikredilir. Aynı zamanda, bu iki isim iyi bir saatte yazılıp satılması istenen malın üzerine konulmalıdır. Kısa zamanda satılır, ev satılması için dua . 
 4. Şahmeran duası, ikindi namazından sonra kıbleye yönelerek 11 defa okunur. 
 5. Temiz bir yerden bir miktar toprak alınır ve 3 kez tövbe suresinin 128, 129’uncu ayetler okunarak satılmayan mal üzerine serpilir
 6. malın satılması için zariyat suresinin 58.ayeti 15 gün 400 defa okunur. “İnnallâhe huver rezzâku zul kuvvetil metîn” Muhakkak ki Allah; O, rızık verendir, güç, kuvvet sahibidir.

Instagram’da bizi takip etmek için tıklayın: https://www.instagram.com/ilahisifa/

instagram logo ile ilgili görsel sonucu

Evin satılması için okunacak karınca duası

Ev satılması için dua , bir malın satılması için aşağıdaki bereket(karınca duasını) (7 )  gün(7 şer) defa satılması istediğiniz Mal üzerine  ve o niyetle okursanız inşallah Allh’ın izniyle satılır.Denemiş bir dua usulüdür.“Allahümme yarabbi cebraile ve mikaile ve israfile ve azraile ve ibrahime ve ismaile ve ishaga ve yeğgube ve münzilel bereketi vettevrati vezzeburi vel incili velfurgani velehavle vele guvvete illa billahilaliyyilazimi leilehe illellahül melikülhaggülmübinü mühammedürrasülüllahi sadegülveğdil emini ya rabbi ya rabbi ya hayyü ya gayyümü yazelcelelivelikram.Eselüke yarabbelarşilazimi eyyerzugani rizgan halelen tayyiben birahmetike ya erhamerrahimin. Debernuş, Şezenuş, Kefeştetıyuş, Gıtmır, Yemliha, Mekselina, Mislina ,Mernuş.

Manası: Ey Cebrail’in ve Mikail’in, İsrafil’in ve Azrail’in, İbrahim’in ve İsmail’in, İshak’ın ve Yakub’un Rabbi, Ey bereketleri veren, Tevrat’ı, Zebur’u, İncil’i ve Kuran-ı Kerim’i indiren Allah’ım. Kudret ve güç sadece yüce ve büyük olan sana aittir. Açıkça ortadadır ki Hak ve tek Melik olan senden başka ilah yoktur. Sadık ve emin olan Hz. Muhammed(S.AV.) senin elçindir. Ey Allah’ım, Ey Allah’ım, Ey kaim ve diri olan, Ey ikram ve celal sahibi, Ey azim olan arşın sahibi, senden beni hoş ve helal bir rızık ile rızıklandırmanı diliyorum. Ey merhametlilerin en merhametlisi Rabbim senin rahmetinle (Ashabı Kehfin isimleri) Rahimin. Yemliha, Mekseline, Mislina, Mernüş, Debernüş, Şazenüş, Kefetatayyuş, Kıtmir.

Kaynak: ilk 3 dua-zikir “Duanın Gücü ve Sırların Şifresi” kitabından alınmıştır. (www.hezarfenyayinlari.com)

evin çabuk satılması için duaev satmak için okunacak dua , ev satmak için dua , evin satılması için okunacak dua nihat hatipoğluevin satılması için okunacak dualar , evin acilen satılması için okunacak dua , evin satılması için dualar .

Hakkında bimaktuel

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir